Ter wille van de duidelijkheid voor hun publiek en personeel ingevolge de verschillende beslissingen van de verschillende beleidsniveaus, en bewust van de ernst van de huidige sanitaire crisis, heeft de meerderheid van de bioscopen beslist om de deuren te sluiten na de laatste vertoning van 28/10/2020.  Deze beslissing werd bekrachtigd door het MB van diezelfde 28 oktober dat een algemene sluiting van alle Belgische bioscopen tot en met 19/11/2020 oplegt.

 

Persbericht FCB van 28/10/20

Federatie van cinema’s van België slaat noodkreet – Grootste deel Belgische bioscopen sluit de deuren na laatste vertoning van 28 oktober

Brussel, 28 oktober 2020 – De Vlaamse Regering heeft met de beslissing om de bioscopen te sluiten de marathon van maatregelen afgesloten die door het overlegcomité werd gestart. De bioscoopsector neemt akte van deze beslissingen en het overgrote deel van de bioscopen besluit – voor de duidelijkheid -  om de deuren te sluiten na de laatste voorstelling van 28 oktober.  Hoeveel bioscopen zullen kunnen heropenen?  De openbare federale, Gewestelijke, Gemeenschappelijke en gemeentelijke overheden moeten een sector in gevaar absoluut helpen.

Tijdens deze sanitaire crisis heeft de sector haar verantwoordelijkheid ten volle genomen en heeft hij een opmerkelijk aanpassingsvermogen tentoongespreid aan de steeds strenger wordende maatregelen van de diverse autoriteiten.  Dit aanpassingsvermogen, geloofd door de politiek, heeft het mogelijk gemaakt dat heel wat bezoekers met respect van alle gezondheids- en veiligheidsnormen, goedgekeurd door de experten en het publiek, ontvangen konden worden.

Thierry Laermans, secretaris van de Federatie van Belgische Bioscopen: “In een samenleving in crisis is cultuur meer dan ooit essentieel. Bioscopen zijn toegankelijk voor de hele bevolking, ongeacht leeftijd, afkomst of sociaal niveau en draagt bij tot een unieke en veelzijdige vorm van artistieke expressie. De sluiting van de cinema’s en alle cultuurhuizen betreuren we daarom ten zeerste”.

De huidige sanitaire crisis veroorzaakt een lawine aan onheilspellende berichten van alle overheidsniveaus, van federaal tot gemeentelijk, die onduidelijkheid scheppen over de omstandigheden in de bioscoopzalen.  Het is voor de duidelijkheid waarop ons publiek recht heeft dat het grootste deel van de bioscoopuitbaters ervoor kiest om hun zalen te sluiten na de laatste vertoning van 28 oktober.

Na een sluiting van 100 dagen, gevolgd door een periode waarin de activiteit zwaar verminderd was door zowel de door de overheden opgelegde veiligheidsmaatregelen als door de afwezigheid van blockbusters roept deze tweede sluiting onvermijdelijk de vraag op of sommige uitbaters en in het algemeen de hele filmsector dit nog zullen kunnen overleven.  Aangezien de bezoekcijfers de laatste maanden de 25% van de verwachte aantallen niet bereiken, hebben de uitbaters van kleine, middelgrote en grote bioscopen aanzienlijke verliezen geleden met als gevolg de sluiting van een eerste bioscoop (Cine Star Waregem).  Kunnen de overheden, zowel de federale als de Gemeenschappen, het belang van cultuur in België blijven onderstrepen zonder  duidelijke, gegarandeerde, overeengekomen en proportionele beslissingen te nemen omtrent financiële steun voor de bioscoopsector?

Tot op heden moeten we vaststellen dat er nog geen enkele ernstige hulp aan de bioscoopuitbaters is toegekend, met uitzondering van de Art-House sector die een subsidiecontract heeft.

Wij herinneren de overheid eraan dat de wankele economische situatie of zelfs een sluiting van de bioscopen onvermijdelijk zijn weerslag zou hebben op de Belgische distributie en productie die economisch niet leefbaar kunnen zijn zonder bioscoopzalen.  De economie van de ganse filmsector is gebaseerd op een broos ecosysteem waarvan de bioscoop de sokkel is.   

Thierry Laermans voegt toe: “De impact van deze tweede sluiting zal enorm zijn voor de cinemasector. De sector heeft de tijd nog niet gehad om te herstellen van de eerste lockdownperiode en nu komt er opnieuw een zware klap voor de Belgische cinema’s. En niet alleen voor de Belgische cinema’s, maar voor het volledige ecosysteem van de cinemasector.”

Indien de sociale en economische rol van de bioscopen in de steden belangrijk is voor de verantwoordelijke politici en indien cultuur voor hen een sterke waarde heeft, verwacht de sector een beslissing van hen die proportioneel is aan de ernst van de crisis die de hele sector raakt.

“Momenteel proberen we in gesprek te treden met verschillende politici. Enkel als we samenwerken, met alle regio’s en bevoegde politici, zullen we er in slagen om perspectief te creëren voor de volledige cultuursector.”, aldus Thierry Laermans.

De Federatie van Cinema’s van België verdedigt de belangen van de bioscoopuitbaters in België.  Haar leden ontvangen jaarlijks meer dan 85% van alle bioscoopbezoekers in ons land.

Voor meer info:

LAERMANS Thierry

Secretaris-Generaal 

0495/52 97 12

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 

 

 

 

 • Cinéma Albert Dendermonde
 • UGC Grand Eldorado
 • Pathé Charleroi
 • Cinéma Lumière

Dit Protocol is opgeschort door Artikel 29 van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

In zijn artikel 8, bepaalt bovengenoemd MB dat de bioscopen op het ganse Belgische territorium gesloten dienen te worden met ingang van 29/10/20 om 0.00 uur en dit tot en met 19/11/2020.

Covid-19 Protocol Bioscopen van 23 oktober 2020 

Preambule:

 1. Dit protocol werd geschreven in de optiek van een heropening op 1 juli 2020 en aangepast aan de context van de gezondheidscrisis in oktober 2020.
 2. De afspraken gelden voor vertoningsactiviteiten in alle Belgische bioscopen
 3. Het protocol is sectorspecifieke een aanvulling op de “Generieke Gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan” die opgesteld werd door de overheid en de sociale partners.
 4. Uitgangspunt is dat de protocolbepalingen zo helder en hanteerbaar mogelijk zijn voor alle bioscopen, medewerkers en bezoekers.
 5. Bioscopen maken afspraken zichtbaar op en binnen in de bioscopen en via hun digitale
 6. Bij aanpassing (versoepeling/verzwaring) van maatregelen door de overheid zal FCB in overleg met de GEES deze aanpassingen opnemen in het protocol daar waar van toepassing. Wijzigingen van het protocol worden per nieuwsbrief gedeeld met de Belgische bioscopen. Bioscoopuitbaters delen deze wijzigingen met hun
 7. Er wordt aan de werkgevers gevraagd om voorafgaand aan de heropening met het Comité voor Preventie en Bescherming, de Ondernemingsraad of de syndicale delegatie – indien aanwezig – overleg te plegen over de toepassing van de modaliteiten van dit protocol in de bioscoop.

Voor de bioscopen:

 1. In de gemeenschappelijke ruimtes:
 • Affichering van de gouden regels bij de ingang van de bioscoop en maximale herhaling in de bioscopen;
 • Indien mogelijk, voorzien van personeel aan de ingang van de bioscoop: herhaling van de veiligheidsregels en van het gewenste gedrag. Het personeel zal er eveneens op kunnen letten dat het publiek zijn handen wast bij het binnengaan van de bioscoop;
 • Naleving van de veiligheidsafstand (1,5 meter tussen mensen die niet tot dezelfde bubbel behoren) in de lokalen van de bioscoop. Aandacht van de bezoekers maximaal vestigen op het naleven van social distancing.  (vb. door wachtrijen te organiseren, floor stickers aan te brengen,…)
 • Kruising van inkomende en uitgaande bezoekersstromen vermijden door de beginuren van de films en de pauzes te spreiden en creatie van éénrichtingsverkeer;
 • Mondmaskerplicht op elk moment en in alle gemeenschappelijke lokalen met uitzondering van kinderen van – 12 jaar;
 • Digitale ticketverkoop en contactloos betalen maximaal aanmoedigen om zo het contact aan de kassa’s maximaal te beperken;
 • Aanbrengen van plexiglas bescherming aan de kassa’s;
 • Veilige ticketcontrole (zonder contact);
 • Verhoogde schoonmaak van de toiletten en gebruik van 1 toilet op 2;
 • Terbeschikkingstelling van ontsmettingsmateriaal op meerdere plaatsen;
 • Schoonmaak van de contactvlakken (vb. toonbanken) en contactpunten (ticketautomaten, deurklinken en vuilbakken) meerdere malen per dag. De frequentie zal afhangen van de intensiteit van het gebruik en in overleg met het schoonmaakbedrijf indien aanwezig;
 • Informatie en vorming van het personeel opdat het bovenstaande regels in de praktijk kan omzetten.
 1. In de verkooppunten van drank en eten:
 • Handhaving van een afstand van 1,5 meter en maximale communicatie van de social distancing regels aan het publiek (vb. door wachtrijen te organiseren, floor stickers aan te brengen,…);
 • Mondmaskerplicht behalve voor kinderen van – 12 jaar;
 • Aanbrengen van plexiglas bescherming aan de kassa’s;
 • Aanmoediging van contactloos betalen;
 • De verkoop van dranken en eten is verboden;
 1. In de zaal:
 • Beheer van het maximale aantal bezoekers die tegelijkertijd in een bioscoopzaal aanwezig mogen zijn (FCB informeert de bioscoopuitbaters zo snel mogelijk in geval van wijzigingen in het betreffende Ministerieel Besluit):
 • Vanaf publicatie van het Ministerieel Besluit betreffende de noodmaatregelen ter bestrijding van het Coronavirus genomen door de Overheid en gecommuniceerd op 23 oktober 2020:
 • Wordt een maximum van 200 personen toegelaten per vertoning;
 • Zal een afstand van 1,5 meter worden gerespecteerd tussen de bubbels;
 • Zal 1 rij op 2 en 2 zetels vrijgehouden worden tussen elke bubbel;
 • Kinderen – 12 jaar worden geteld als 1 persoon bij de bepaling van het maximum aantal personen en van de omvang van de bubbels (uitgezonderd in een familiale context);
 • Mondmaskerplicht gedurende de voorstelling (behalve voor kinderen van – 12 jaar);
 • Geen eten en drinken;
 • Verbod om te roepen of te zingen in de zaal;
 • Na de voorstelling verlaten alle bezoekers de zaal binnen de 15 minuten.

Deze maatregelen gelden tot 19 november 2020.  In een latere fase zullen de modaliteiten van dit protocol aangepast worden volgens de beslissingen van het Overheid.

Voor de bezoekers:

 1. Houd 1,5 meter afstand van andere personen die niet tot je bubbel behoren en volg de aanwijzingen die maximaal éénrichtingsverkeer doen ontstaan.
 2. Niet eerder dan 30 minuten voor aanvang van de voorstelling in de bioscoop aanwezig
 3. Direct na de voorstelling de bioscoop via duidelijk aangegeven route verlaten.
 4. Kom niet naar de bioscoop als je zelf of iemand uit hetzelfde huishouden verkouden bent of griepklachten
 5. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel
 6. Koop het bioscoopticket vooraf online via de website of mobiele app van de bioscoop. Indien dat niet mogelijk is, reserveer uw plaats(en) en betaal deze bij de kassa contactloos.

________________

 

Sectorspecifieke aanvulling: Heropening van bioscopen

De veiligheid van de werknemers en bezoekers staat voorop voor de bioscoopuitbaters.

We herhalen dat een bioscoop beschikt over meerdere ruimtes waaronder foyer, shops, toiletten en natuurlijk de zalen. Met een juiste programmering is het hierdoor relatief gemakkelijk om de bioscoopbezoekers te scheiden en de toeloop te doseren. FCB adviseert de bioscoopuitbaters om hiertoe een Social Distancing procedure met aangescherpte hygiëne en veiligheidsmaatregelen op te stellen.

FCB heeft daartoe een voorbeeld procedure opgesteld waarnaast bioscoopuitbaters hun eigen procedure kunnen opstellen. De exploitanten kunnen dit  implementeren en zullen dit zo lang als nodig is, moeten blijven uitvoeren.

Door de bioscopen met de bijbehorende beperkende maatregelen te openen, kunnen we naast een vertrouwd uitje tevens continuïteit aan onze medewerkers bieden om van daaruit continuïteit voor de bioscopen zelf te creëren (investering in de toekomst).

Social Distancing:

Het spreiden van de bezoekers gedurende het gehele bezoek. Het minimaliseren van het contact tussen bezoekers onderling en tussen medewerkers en bezoekers. We kunnen hierin de 1,5 meter regel tussen mensen van verschillende bubbels probleemloos ten uitvoer brengen.

Uitgangspunten

Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor Social Distancing binnen de bioscopen: 

 • Veilige omgeving voor alle medewerkers en
 • Het bieden van een welkom en vertrouwd
 • Vertrouwen terugwinnen van onze
 • Naleven van de 1,5 meter maatregel tussen mensen van verschillende bubbels.
 • Er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen bezoeker en medewerker.
 • Aanvullende hygiëne

Basisprincipes ticketverkoop/zaalbezetting:

 • Ter naleving van de social distancing wordt de plaatsing van het publiek als volgt geregeld:
 • Vanaf publicatie van het Ministerieel Besluit betreffende de noodmaatregelen ter bestrijding van het Coronavirus genomen door de Overheid en gecommuniceerd op 23 oktober 2020:
 • Wordt een maximum van 200 personen toegelaten per vertoning;
 • Zal een afstand van 1,5 meter worden gerespecteerd tussen de bubbels;
 • Zal 1 rij op 2 en 2 zetels vrijgehouden worden tussen elke bubbel;
 • Kinderen – 12 jaar worden geteld als 1 persoon bij de bepaling van het maximum aantal personen en van de omvang van de bubbels (uitgezonderd in een familiale context);
 • Mondmaskerplicht gedurende de voorstelling (behalve voor kinderen van – 12 jaar);
 • Geen eten en drinken;
 • Verbod om te roepen of te zingen in de zaal;
 • Na de voorstelling verlaten alle bezoekers de zaal binnen de 15 minuten.

Deze maatregelen gelden tot 19 november 2020.  In een latere fase zullen de modaliteiten van dit protocol aangepast worden volgens de beslissingen van het Overheid.

 • Er wordt toezicht gehouden op het respect van de social distancing maatregelen binnen de zalen. (bvb. Zetels worden geblokkeerd, op voorhand gereserveerd,…).

Om de uitgangspunten na te kunnen leven zijn de maatregelen in onderstaande 3 clusters verdeeld:

 • Beheersen bezoekersstroom naar bioscoop
 • Social Distancing tijdens
 • Veiligheid en Hygiëne voor medewerkers en

Beheersen bezoekersstroom naar bioscoop toe:

 • Specifieke Corona-opening: Bioscoopuitbaters regelen hun programmering om de bezoekersstromen optimaal te kunnen beheersen en de avondklok te kunnen respecteren
 • Stimuleren online ticketverkoop: FCB adviseert de bioscoopuitbaters om zoveel mogelijk tickets via het online kanaal te verkopen. Hierdoor wordt het aantal contact- en wachtmomenten voor de bezoekers in de bioscoop
 • Bezoek bioscoop in de regio: verplaats je niet te ver, zoek het dicht bij
 • Spreiding van de filmprogrammatie: naast het inperken van het aantal beschikbare zetels per voorstelling, wordt met het maken van de filmprogrammering een aanzienlijke spreiding tussen aanvangstijden aangehouden. Onze bezoekers wordt tevens gevraagd om niet eerder dan 30 minuten voor aanvang van de voorstelling naar de bioscoop te komen. Hiermee zal de toestroom naar de bioscoop toe beheersbaar blijven en zijn er maar een beperkt aantal bezoekers gelijktijdig in de algemene
 • Extra inzet medewerkers ruimtelijke beheersing: Het aantal bezoekers in de foyer, shop en toilet wordt beheerst, gecontroleerd en verspreid door de inzet van
 • Extra reiniging van de ruimtes: Meer doorgedreven reiniging van de zalen wordt mogelijk door het feit dat er meer tijd zal zijn tussen 2 voorstellingen in de zaal.

Social Distancing tijdens het bezoek:

 • Ticketcontrole: Uitgangspunt is dat elk contactmoment tussen bezoeker en medewerkers veilig, soepel en snel Er is enkel een visuele ticketcontrole ipv het ‘scheuren van hetkaartje’. De medewerker kan dan zonder contact het kaartje scannen/controleren om daarna verdere instructie aan de bezoeker te kunnen geven.
 • Toiletgebruik: FCB raadt aan om het respect van de 1,5 meter regel maximaal te laten respecteren (o.a. mogelijk door toiletten/urinoirs buiten gebruik te stellen). Het afwisselend gebruik/reiniging van de toiletten is eveneens aan te raden. Hiertoe moet medewerkerstoezicht (regelmatige controle) worden ingezet.  Dit wordt regelmatig gecontroleerd.
 • In- en uitloop voorstellingen: een bezoek aan een bioscoop moet zorgeloos verlopen. Het verlaten van de zaal moet conform de afstandsregels worden uitgevoerd. Dit proces zal begeleid worden door medewerkers. FCB adviseert om te zorgen dat er maar één zaal tegelijkertijd uitloopt. Bioscopen moeten buiten de zalen ‘eenrichtingsverkeer’ stimuleren/creëren, een en ander kan bijvoorbeeld via bewegwijzering, grondstickers (in, uit), posters, raamstickers etc,

Veiligheid & Hygiëne voor medewerkers en bezoekers:

FCB  raadt met betrekking tot veiligheid en hygiëne omtrent de volgende zaken aan:

 • Naleving: De operationele manager van de bioscoop is verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. In functie wordt hij dan de Coronatoezichthouder. In geval van mogelijke afwezigheid van de Coronatoezichthouder wordt hij in die functie vervangen door een andere medewerker
 • Coronatoezichthouder: De hoofdtaak van de Coronatoezichthouder is er op toe te zien dat het protocol op juiste wijze wordt nageleefd. Daarnaast is hij/zij het eerste aanspreekpunt bij vragen met betrekking tot veiligheid en hygiëne.
 • Medewerkersinstructie en -vorming: Om de veiligheid van bezoekers maar zeker ook van medewerkers te kunnen garanderen, is een adequate communicatie van uw medewerkers van groot belang. Zorg daarom voordat de bioscoop open gaat voor een goede uitleg met betrekking tot alle processen in en rondom de bioscoop
 • Extra bescherming medewerkers: Faciliteer voor medewerkers extra materialen zoals mondmaskers en het gebruik van hygiëne handschoenen. Daarnaast worden de medewerkers voorzien van extra hygiëne instructies. De materialen worden gratis aan werknemer beschikbaar gesteld. Er wordt eveneens plexiglas bescherming geïnstalleerd aan de kassa’s.
 • Contactloos betalen: Indien toch aan de kassa betaald moet worden, probeer cash betalingen tot een minimum te beperken of het liefst zelfs uit te sluiten. Dit geldt voor zowel ticketkassa’s alsook shopkassa’s. Contactloos betalen moet duidelijk worden Vermijd altijd fysiek contact bij betalingshandelingen.
 • Handdesinfectie-middelen: plaats op meerdere plaatsen in de bioscoop desinfectiemiddelen voor bezoekers en
 • Extra schoonmaak: Maak deurknoppen en andere handcontactpunten meerdere keren per dag schoon op de normale wijze. Frequentie afhankelijk van gebruiksintensiteit en in overleg met schoonmaakbedrijf indien aanwezig.
 • Toiletten: Schoonmaken volgens het normale programma. Contactpunten en handenwasfaciliteiten extra goed schoonmaken. Frequentie in overleg met schoonmaakbedrijf (indien aanwezig) vaststellen. Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen.
 • Uitgifte van consumpties: Met betrekking tot uitgifte van consumpties gelden de genoemde uitgangspunten. Medewerkers moeten specifiek geïnstrueerd worden m.b.t veiligheid en hygiëne rondom consumptie uitgifte. Vermijd altijd fysiek contact bij overdracht van consumpties aan bezoekers. Aanplakking van instructies voor de klanten om hen aan te manen om enkel de producten die zij zullen kopen aan te raken. Uitsluitend verkoop van voorverpakte goederen.  De in de verkooppunten verkochte goederen mogen enkel in de zaal geconsumeerd worden.
 • Social Distancing communicatie: Probeer op zoveel mogelijk plekken in de bioscoop bezoekers te attenderen op de Social Distancing regels. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld wachtlijnen en vloerstickers worden ingezet.

FCB:

FCB zal zoveel als mogelijk ondersteuning bieden bij uitvoering van de in dit protocol gestelde regels. Aanpassingen van het protocol worden via ‘speciale nieuwsbrief’ gecommuniceerd.

Vanzelfsprekend zijn we flexibel om eventuele aanvullende maatregelen in onze plannen te verwerken.

 

 

 

CONTACT US

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
+32(0)495 52 97 12

AFFILIATIN

WebMaster : J-une